Лиценциран оператор за погребални услуги

Ние ги преземаме сите организациони мерки кои взаемно функционираат за поедноставување на административните формалности

+389 70 244 813 +389 2 3163 507

За нас

НИЕ СМЕ ТУКА КОГА ВИ Е НАЈТЕШКО

Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје во долгогодишното работење е докажан најдобар погребален оператор. Со сето искуство бидете сигурни дека сте избрале оператор кој ќе Ви помогне достојно да го организирате последниот поздрав.
Повеќе за нас...
+389 70 244 813

За нас

НИЕ СМЕ ТУКА КОГА ВИ Е НАЈТЕШКО

Бутел Погребен Сервис како лиценциран погребен оператор врши погреби според сите верски обичаи, или желби. Дополнително организираме и кетеринг за потребите на секој погреб. (Пченица, погача и дополнителен избор според одредено мени)

Починат дома

Се пријавува на дежурниот телефонски број.
Екипата пристигнува за неколку часа од пријавувањето.
При преземање и превоз добивате БЕСПЛАТЕН Лекарски извештај за причините за смрт.
Организација на погреб.

Дежурна служба 24/7
тел: 02 31 63 507
моб: 070 244 813

Починат во дом за нега на стари лица

Следи пријава за починато лице, па екипата пристигнува за преземање и превоз.
Добивате БЕСПЛАТЕН Лекарски извештај за причините за смрт.
Организација на погреб.

Дежурна служба 24/7
тел: 02 31 63 507
моб: 070 244 813

Починат во медицинска установа

Следи пријава за починато лице (направена од болницата/семејството), па екипата пристигнува за преземање.
Откако ќе се преземе, добивате БЕСПЛАТЕН превоз до капела.
Организација на погреб.

Дежурна служба 24/7
тел: 02 31 63 507
моб: 070 244 813

Починат во друг град

Вршиме транспорт од еден до друг град/село.
Комплетна организација и спроведување на погреб.

Дежурна служба 24/7
тел: 02 31 63 507
моб: 070 244 813

Починат во странство

Во случаи кога починатото лице се пренесува од РС Македонија, или пак од странска држава вршиме:

  • Посредување при подготовка на целукпна потребна документација.
  • Подготовка на телото за транспорт.
  • Пренос/ преземање со наша погребна опрема (лимен и дрвен ковчег).
  • Транспорт до местото на погребување со луксузно погребно возило.
  • Организација на погреб.

Кремирање

Комплетна организација на постапката за кремирање.

Превоз, подигнување на урната, транспорт до одредената локација.

Организација и извршување погреб.

Кремирањето се организира во Белград,
Република Србија.