Лиценциран оператор за погребални услуги

 

 
Ние ги преземаме сите организациони мерки кои взаемно функционираат за поедноставување на административните формалности 
 
 
 
 

За нас

 

 
 

ние сме тука кога ви е најтешко

 
Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје во долгогодишното работење е докажан најдобар погребален оператор.

Со сето искуство бидете сигурни дека сте избрале оператор кој ќе Ви помогне достојно да го организирате последниот поздрав. Повеќе за нас...
 
 
 
 
 
За нас
 
 
 
 
 
 

Постапка за погреб и превоз

 

Во зависност каде е починато лицето можни се неколку случаи. Контактирајте не 070 244 813

Бутел Погребен Сервис АД Скопје е лиценциран оператор за вршење на погребни услуги и нуди погребна опрема за сите видови верски пoгреби: православни, муслимански, католички, еврејски. Во зависност каде е починато лицето можни се неколку случаи.
 
 
 
 
 
 
 
Починат дома
Починат дома

Се пријавува на дежурниот телефонски број.

--

Екип...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во старски дом
Починат во старски дом

Следи пријава за починато лице, па екипата ...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во медицинска установа
Починат во медицинска установа

Следи пријава за починато лице (направена од ...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во друг град
Починат во друг град

Вршиме транспорт од еден до друг град/село.

--

Комп...  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во странство
Починат во странство

Во случаи кога починатото лице се пренесува од РС ...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Кремирање
Кремирање

Комплтена организација на постапката за кремирање*
Превоз, подигнување на урната, транспорт до одредената локација  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погребни услуги и опрема