За нас

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОГРЕБЕН СЕРВИС

 
Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје во долгогодишното работење е докажан најдобар погребален оператор.

Со сето искуство бидете сигурни дека сте избрале оператор кој ќе Ви помогне достојно да го организирате последниот поздрав.

Поаѓајќи од податокот дека смртта настапува ненадејно и најголем број граѓани кои се соочуваат со смртен случај во тој момент се збунети, затоа БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС ќе се погрижи да ја поедностави постапката, детално објасни, и организира погреб имајќи ги предвид пиететот на починатиот и чуствата на најблиските.
 
 
 
 
 

ПОГРЕБНИ УСЛУГИ

 
 
  • Комплтена организација на погреби
  • Продажба на погребна опрема
  • Тоалетизација на починат
  • Превоз на починати во земјата и странство
  • Венци, свеќи, пешкири
  • Погребна музика
 
 
 
  • Откоп/закоп на сите гробишта на територијата на РС Македонија
  • Закажување на свештено лице за погреби
  • Тенди, маси за потребите на погреби/помени
  • Кетеринг
 
 
 
БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС изработува и монтира споменици од различни материјали, натписи, слики и сите додатни елементи за уредување на гробните места.

 
 
 
 
 
 

Заштита на лични податоци

 
 
Со законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.
 
 
 
 
 
Oфицер за заштита на лични податоци

Елица Матевска
ematevska@pogrebenservis.mk
 
 
 
 
 
 

Погребната служба е систем составен од организациони делови кои взаемно функционираат

 
 
Превоз на починати лица во државата и странство.
 
 
 
Превземање и превоз на умрени лица од местото на настапување на смрт до мртовечницата и од мртовечницата до местото за закоп.
 
 
 
Тоалетизација на умрени, организирање на закоп и вршење на закоп во гробно место.
 
 
 
Продажба на погребна опрема и услуги.
 
 
 
Издавање на лекарска потврда за смрт.