Погреб според православни обичаи

Погреб според православни обичаи

  • ✔ Oрганизација и извршување на погреб според обичаите
  • ✔ Подготовка на починатото лице, термин во капела
  • ✔ Целосна погребна опрема (погребен ковчег, крст) и додатоци свеќи, пешкири, постелнина
- организација и извршување на погреб според обичаите

- подготовка на починатото лице, термин во капела

- целосна погребна опрема (погребен ковчег, крст) и додатоци свеќи, пешкири, постелнина