Кремирање

Кремирање

  • ✔ Oрганизација и извршување на погреб според обичаите
  • ✔ Подготовка на починатото лице, термин во капела
  • ✔ Целосна погребна опрема (погребен ковчег, крст) и додатоци свеќи, пешкири, постелнина
LoremIpsum