Организација на погреби

 
 
 
 
 
 

Бутел Погребен Сервис како лиценциран оператор врши погреби според сите верски обичаи, или желби.