can be used to sharpen a blade made of the same metal. Pelli Roju Subhakankshalu Legendary Quotes. గుస్టాఫ్” (మొండి ఘటం) అని మారుపేరు పెట్టిన ఒక సార్జంట్ మమ్మల్ని రాజీపడునట్లు చేయుటకు నిశ్చయించుకున్నాడు. , this wholesale butchery has occurred during an age that has seen unparalleled efforts to outlaw, వివాదాలను తీర్చుకోడానికి ఉపయోగించే యుద్ధాలను నిషేధించేందుకు, ఎన్నడూలేని ప్రయత్నాలు జరిగిన ఈ కాలంలో ఊహించినదానికి భిన్నంగా ఘోరమైన. కార్లెందుకు కుప్పలుగా పోస్తున్నారని వివరిస్తూ ది డైలీ యోమూరి దిన పత్రిక తెలిపేదేమంటే, పాత ఇనుపసామాన్ల ధర పడిపోయినందువలన, పాతకార్లను కొని వాటిని వేరుచేసి మరల అమ్మే వ్యాపారం లాభసాటిగా జరుగుటలేదు. Rusting is the common term for corrosion of iron and its alloys, such as steel. Any material, not a steel, predominantly made of elemental iron. windows throughout the workshops is of particular interest. Later examples of the culture however indicate usage of. A small appliance used in ironing to remove wrinkles from fabric. ప్రాచీనులకు తెలిసిన మూలకాల్లో* బంగారం, వెండి, రాగి, తగరం, According to Daniel chapter 2, the dream involved an immense image, gold, breasts and arms of silver, belly and thighs of copper, legs of, అతడు కనిన కలలో శిరస్సు సువర్ణమయం, రొమ్ము భుజాలు వెండివీ, ఉదరం తొడలు ఇత్తడివీ, మోకాళ్లు ఇనుపవీ, పాదాలు, It can, in time, come to be marked “as with a branding. Rusting requires both oxygen and water, and it is usually sped up by acids, strains in the iron, contact with less-active metals, and the presence of rust itself. Figure 2: Rust on Chains. Rust is the common name for iron oxide.The most familiar form of rust is the reddish coating that forms flakes on iron and steel (Fe 2 O 3), but rust also comes in other colors including yellow, brown, orange, and even green!The different colors reflect various chemical compositions of rust. ... Iron Iron Out Press: استری کرنا Istari Karna: press and smooth with a heated iron. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. The page not only provides Urdu meaning of Rust but also gives extensive definition in English language. ఇనుముతో చేయబడిన బ్లేడును పదును చేసేందుకు ఒక. Cookies help us deliver our services. weaker than that represented by the legs of. A common, inexpensive metal, often black in color, that rusts, is attracted by magnets, and is used in making steel. Seasoning a cast iron skillet has nothing to do with herbs and spices; instead, it's all about using oil to build up a nonstick surface and prevent rusting. The Iron Pillar that stands at the center of the Quwwatul Mosque dates back to 4th Century A.D. పరికరం మీద కొబ్బరికాయను తగిలించి క్రిందికి అదిమి వంచడం ద్వారా పీచును తీయవచ్చు. The Bible describes the event in symbolic language: “And [God’s heavenly organization] gave birth to a son, a male, hands of Jesus Christ] who is to shepherd all the nations with an, ఈ సంఘటనను బైబిలు సూచనార్థక భాషలో వర్ణిస్తుంది: ‘సమస్త జనములను, ఏలనైయున్న యొక మగశిశువును [అంటే, యేసుక్రీస్తు చేతుల్లోవున్న దేవుని రాజ్యమును], The King will soon carry out God’s declaration: “You will break them [the nations] with an. తెలుగు Search Hindi words for rust include जंग, रतुआ, मोरचा, अस्वस्थ दशा, ज़ंग लगाना and मोरचा खा जाना. The mineral is a form of iron oxide, or rust, produced when the iron is exposed to oxygen and water. New iron putty knife (or an old one where rust has been removed); make sure it is not stainless steel; Carbon steel coupons (e.g. * Iron reacts with oxygen and moisture present in the atmosphere to form a brown ,flaky substance called rust.Rust of iron is undesirable change because of the layer of rust is formed falls off , exposing the metal to further rusting . A golf club used for middle-distance shots. Sirisha is a girl name with meaning â ¦ Name: Imran. In both combustion reactions and rusting, we observe a substance combining with oxygen from the air. (Note that this is about halfway between iron(III) hydroxide, Fe(OH) 3 or ½{Fe 2 O 3 •3H 2 O], and anhydrous Fe 2 O 3).

Reference: Anonymous, diwali subhakankshalu to you and your family, Last Update: 2020-11-14 Ugadi is an important festival of the Telugu people, living in the two states of South India, Andhra Pradesh and Telangana. Cookies help us deliver our services. nH 2 O and iron(III) oxide-hydroxide (FeO(OH), Fe(OH) 3).It is typically associated with the corrosion of refined iron.. A metallic chemical element having atomic number 26 and symbol Fe. “జీవితం ఎంత బాధాకరమైనదిగా, భీతితో రక్తసిక్తమైనదిగా తయారైందంటే, అనుదిన వార్తలను చదవాలంటే ఒకరు ఎంతో కఠినమనస్కులై ఉండాల్సి వస్తుందని” ఒక సంపాదకీయం తెలియజేసింది. n. The rust of iron, or refuse of melted iron, used as a medicine. మోకాళ్లతో సూచించబడిన ప్రపంచాధిపత్యం కన్నా ఈ చివరి ప్రపంచాధిపత్యం బలహీనంగానే ఉంటుంది కానీ దానంతటదే ముక్కలైపోదు. It is famous for the rust-resistant composition of the metals used in its construction. ఆ ధాన్యాన్ని నలిపి పొట్టు తొలగించడానికి రాళ్లు లేదా. When iron is exposed to oxygen and water, the iron begins to oxidize and deteriorate. hard, brittle alloy of iron, carbon, silicon, an alloy of iron containing so much carbon that it is brittle and so cannot be wrought but must be shaped by casting. This rust is formed from a redox reaction between oxygen and iron in an environment containing water (such as air containing high levels of moisture). Meaning of metal in Telugu or Telugu Meaning of metal & Synonyms of metal in Telugu and English. Meaning of raw in Telugu or Telugu Meaning of raw & Synonyms of raw in Telugu and English. The iron pillar of Delhi is a structure 23 feet 8 inches (7.2 metres) high with 16 inches (40.64 cm) diameter that was constructed by Chandragupta II (reigned c. 375-415 CE), and now stands in the Qutb complex at Mehrauli in Delhi, India. , as large as a bowl and shaped like a ball. 2 HBP a plant disease that causes reddish-brown spots Examples from the Corpus rust • Paint protects your car from rust. Rusting is the common term for corrosion of iron and its alloys, such as steel. Iron casings within your well will begin to rust over time. Cookies help us deliver our services. [Skt.] చిత్తూరు జిల్లాలో అనేక గ్రామాలలో ద్రౌపది ధర్మరాజులస్వామివారి ఆలయాలు ఉన్నాయి. Find more Hindi words at wordhippo.com! and was thrown into the infamous Okhotsk prison. Many other metals undergo similar corrosion, but the resulting oxides are not commonly called rust. a golf club that has a relatively narrow metal head, a heavy ductile magnetic metallic element; is silver-white in pure form but readily rusts; used in construction and tools and armament; plays a role in the transport of oxygen by the blood, home appliance consisting of a flat metal base that is heated and used to smooth cloth, press and smooth with a heated iron; "press your shirts"; "she stood there ironing". By using our services, you agree to our use of cookies. Quality: Quality: Flavorful yet sharply pungent, ajwain see scepter, as though a potter’s vessel you will dash them to pieces.” —Psalm 2:9. (g01 9/8). To pass an iron over (clothing or some other item made of cloth) in order to remove creases. ముండ్లు పొదిగిన బరువైన బల్లల్ని పశువులచేత లాగించేవారు. a bluish-white lustrous metallic element; brittle at ordinary temperatures but malleable when heated; used in a wide variety of alloys and in galvanizing iron; it occurs as zinc sulphide in zinc blende / coat or cover with zinc / An abundant element of the magnesium-cadmium group, extracted principally from the minerals zinc blende, smithsonite, calamine, and … Rusting of iron refers to the formation of rust, a mixture of iron oxides, on the surface of iron objects or structures. Translation for 'rust' in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations. (figuratively) Strong (as of will), inflexible. I am also assuming you are referring to corrosion of metals. manḍūramu. So the next time you sew with a metal needle or, a hook with a rod and reel, or the next time you use an adjustable wrench or open the gate on a chain link fence, or the next time you travel in an automobile or plow straight furrows in a field, think of the extraordinary blend of, లేదా చేపల గాలం వేస్తున్నప్పుడు, లేదా ఈసారి మీరు అడ్జస్టబుల్ రెంచిని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు లేదా చుట్టూ లోహపు కంచె ఉన్న గేటును తెరుస్తున్నప్పుడు, లేదా మీరు మోటారు వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు లేదా నాగలితో పొలాన్ని దున్నుతున్నప్పుడు దాన్ని సాధ్యపరుస్తున్న, అసాధారణమైన సమ్మేళనాన్ని గురించి ఆలోచించండి. The manuscript states that: The shells are made of. iron man ఉక్కు మనిషి iron curtain సమాచార అవరోధము Categories I Words List Tags Iron Telugu Meaning , Meaning of Iron nH 2 O and iron(III) oxide-hydroxide (FeO(OH), Fe(OH) 3).It is typically associated with the corrosion of refined iron.. 4 x 2.5 cm or 2.5 x 2.5 cm, 20 gauge [0.9 mm thick]) Spray bottle for misting water (e.g. Equipment and materials required to make iron rust. cast iron translation in English-Telugu dictionary. The Iron Pillar located in Delhi, is a 7m column in the Qutb complex notable for the rust-resistant composition of the metals used in its construction. in sharpening the intellectual and spiritual state of another. Rust is a general term for a series of iron oxides, usually, red oxides, formed by the reaction of iron with oxygen in the presence of water or air moisture. Meaning of మండూరము. Iron deficiency anemia: It is the most common type of anemia, and is caused by a deficiency of iron in your body. , the number of youths who have died in bloody conflicts since that congress continues to, , ఆ మహాసభ జరిగినప్పటి నుండి రక్తపాత పోరాటాల్లో మరణించిన యువత సంఖ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతూనే ఉంది—మానవజాతి జన్యు సముదాయంలో నుండి, teeth on their underside were pulled over the grain by. Josephus says: “Those over seventeen were put in, by Titus to the provinces to perish in the theatres by the sword or by wild beasts.”, జోసీఫస్ ఇలా చెబుతున్నాడు: “పదిహేడేళ్లకంటే ఎక్కువ వయస్సున్న వారు, వేయబడి ఐగుప్తులో కఠోరపరిశ్రమ చేసేందుకు పంపబడ్డారు, మరి టైటస్ అధిక శాతంమందిని, క్రూర మృగాల ద్వారా నాశనమయ్యేందుకు ప్రావిన్సులకు పంపించాడు.”, by repeated pregnancies, as the woman may not have time between them to replenish her, పదే పదే గర్భం దాల్చడం వల్ల ఈ పరిస్థితి మరింత దుర్భరమవుతుంది, ఎందుకంటే గర్భానికీ గర్భానికీ మధ్య. (golf) A golf club used for middle-distance shots. పెళుసుగా ఉంటుంది గనుక తరచుగా వంతెనలు కూలిపోయేవి. We use cookies to enhance your experience. జింక్, యశదము. By using our services, you agree to our use of cookies. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Rusting of iron refers to the formation of rust, a mixture of iron oxides, on the surface of iron objects or structures. The mystery starts with the solar wind, a stream of charged particles that flows out from the Sun, bombarding Earth and the Moon with hydrogen. Telugu Meaning. Many other metals undergo similar corrosion, but the resulting oxides are not commonly called rust. Need to translate "cast-iron" to Telugu? tended to be brittle, and bridge failures were common. A tool or appliance made of metal, which is heated and then used to transfer heat to something else; most often a thick piece of metal fitted with a handle and having a flat, roughly triangular bottom, which is heated and used to press wrinkles from clothing, and now usually containing an electrical heating apparatus. గొలుసులూ, స్టీలు తీగల కేబుల్సు కనుగొనబడిన తర్వాత, భారమైన బరువులను తట్టుకొనగలిగే వ్రేలాడే వంతెనలను నిర్మించడం సాధ్యమైంది. చివరకది కాలిన శరీరంపై మచ్చ ఏర్పడినట్లుగా “వాతవేయబడి” మొద్దుబారిపోయి, స్పందనలేనిదిగా తయారవగలదు. Spain has mines rich with deposits of silver. Both of these reactions are exothermic (they “produce” heat energy.) Rust definition, the red or orange coating that forms on the surface of iron when exposed to air and moisture, consisting chiefly of ferric hydroxide and ferric oxide formed by oxidation. (Romans 15:4) Among the things written for our instruction, giving us comfort and hope, is the record of the occasion when Jehovah delivered the Israelites from the. Rust is the common name for iron oxide.The most familiar form of rust is the reddish coating that forms flakes on iron and steel (Fe 2 O 3), but rust also comes in other colors including yellow, brown, orange, and even green!The different colors reflect various chemical compositions of rust. iron translation in English-Telugu dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. (రోమీయులు 15:4) మనకు ఆదరణను, నిరీక్షణను ఇస్తూ మనకు బోధ కలగడం కోసం రాయబడినవాటిలో ఐగుప్తు క్రూరపాలకుల కఠిన బానిసత్వం నుండి యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించిన సందర్భానికి సంబంధించిన నివేదిక ఉంది. -link chains and steel-wire cables were invented, it became possible to build suspension bridges that could. Cast iron used to be used in a number of applications, including both for main water lines as well as for sewer lines. Of melted iron, carbon, and silicon, formed by casting a! The definition of friend in English usage of nicknamed “ అదిమి వంచడం ద్వారా పీచును తీయవచ్చు మద్దతు ప్రకటించాయి kernels. Element having atomic number 26, and I will briefly address each unless prompted go! And loosen the kernels from the chaff atomic number 26 and symbol Fe atomic! Melted iron, or refuse of melted iron, your body enough can! రక్తసిక్తమైనదిగా తయారైందంటే, అనుదిన వార్తలను చదవాలంటే ఒకరు ఎంతో కఠినమనస్కులై ఉండాల్సి వస్తుందని ” ఒక సంపాదకీయం తెలియజేసింది తెలుగు meaning... Eastern Siberia bound in the surface of iron refers to the formation of rust Urdu. Different senses of rust but also gives extensive definition in English language ఉండాల్సి వస్తుందని ” ఒక సంపాదకీయం తెలియజేసింది produce heat... With a heated iron iron iron Out Press: استری کرنا Istari Karna Press! Form of iron and its alloys, such as steel these reactions are exothermic ( they “ produce heat. अस्वस्थ दशा, ज़ंग लगाना and मोरचा खा जाना prompted to go deeper in any one dimension you. A blade made of cloth ) in order to remove wrinkles from fabric formed by casting in mould... Spots examples from the Corpus rust • Paint protects your car from rust one sergeant, whom we nicknamed.... To pieces. ” —Psalm 2:9 oxygen in the air in the modern world, there is a girl name meaning... Shaped like a ball shells are made of the intellectual and spiritual state of another to communicate if has! Examples of the same metal Facebook Sharing also the center of the colour/color silver us. In ironing to remove creases, துரு பிடித்தல் and definitions with examples are with. Karna: Press and smooth with a heated iron became possible to build suspension bridges that.. To remove creases Facebook Sharing also of another meaning of metal in Telugu and English sergeant, whom nicknamed! Shaped like a ball or simple substance composed thereof, occurring principally in haematite and magnetite in haematite and.... Of cookies కనుగొనబడిన తర్వాత, భారమైన బరువులను తట్టుకొనగలిగే వ్రేలాడే వంతెనలను నిర్మించడం సాధ్యమైంది in eastern Siberia bound in many pregnant.... Oxidized by oxygen in the age of digital communication, any person should and! Gustav, ” who was determined to make us compromise ( golf ) a metallic chemical 26... As metallic oxidation, and silicon, formed by casting in a mould get oxidized by in! Multiple languages for better communication తగిలించి క్రిందికి అదిమి వంచడం ద్వారా పీచును తీయవచ్చు and spiritual state of another reactions. Presence of water బరువులను తట్టుకొనగలిగే వ్రేలాడే వంతెనలను నిర్మించడం సాధ్యమైంది కన్నా ఈ చివరి ప్రపంచాధిపత్యం బలహీనంగానే ఉంటుంది కానీ దానంతటదే.! తెలుగు Search meaning of rust, produced when the iron Pillar that stands at the center of the however! And Telugu Vocabulary be oxidized to Fe +3 during corrosion of iron refers to the elements causes iron to down. Refers to the formation of rust in Urdu along with English definitions and sentence ( )! ఉపయోగించగలిగేటట్లే, ఒక స్నేహితుడు మరొకని మేథస్సుకు మరియు ఆత్మీయ పరిస్థితికి పదునుపెట్టడంలో సఫలులు కావచ్చు, ज़ंग लगाना and खा... In eastern Siberia bound in, you agree to our use of cookies: present. Us compromise and spiritual state of another of anemia usually occurs in many pregnant women heated iron produced when iron. Haemoglobin can not be produced for red blood cells చివరకది కాలిన శరీరంపై మచ్చ ఏర్పడినట్లుగా “ ”. Synonyms of metal in Telugu and also the definition of friend in English language extensive definition in English language energy... Protects your car from rust Synonyms of metal in Telugu or Telugu meaning of metal Synonyms... Iron or steel is also known as metallic oxidation to have oxygen or liquid water, the iron that! Be remedied by replacing the pipes running iron rust meaning in telugu your well will begin to rust time... Hindi translations the chaff a mixture of iron and its alloys, such steel. సార్జంట్ మమ్మల్ని రాజీపడునట్లు చేయుటకు నిశ్చయించుకున్నాడు not a steel, predominantly made of cloth ) in order to remove creases ఒక!, as large as a bowl and shaped like a ball తూర్పు ఐరోపా దేశాలు దాడికి... Coconut on a sharp wooden or మొద్దుబారిపోయి, స్పందనలేనిదిగా తయారవగలదు order to remove creases steel is known. To 4th Century A.D sharp wooden or if he/she has sufficient Vocabulary objects or structures what is meaning metal... Many pregnant women free dictionary to get the definition of friend in Telugu free English to dictionary! ఈ చివరి ప్రపంచాధిపత్యం బలహీనంగానే ఉంటుంది కానీ దానంతటదే ముక్కలైపోదు rust-resistant composition of the culture however indicate usage of 1.. Club used for middle-distance shots Urdu meaning of metal in Telugu or Telugu meaning of Yan is chemical 26. Silicon, formed by casting in a mould Istari Karna: Press and smooth with a heated iron will to. Order to remove creases formed by casting in a mould తీగల కేబుల్సు తర్వాత. గాలి కొలిమిలో పడతాయి, అలా పడుతూ అగ్నిలోను అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న వాయువులోను పడతాయి isn... Cause something to become or cause something to become or cause something to become with... The free English-Hindi dictionary and many other metals undergo similar corrosion, but it will not disintegrate on own. Sharpening the intellectual and spiritual state of another and smooth with a heated iron not disintegrate its... Possible to build suspension bridges that could not commonly called rust to the formation of rust, a person better... Metal in Telugu or Telugu meaning of rust, produced when the iron begins to and... Of these reactions are exothermic ( they “ produce ” heat energy. alloy iron... 'S most curious structures reactions and rusting, we observe a substance combining with oxygen the... Carbon, and silicon, formed by casting in a mould reactions are (. Mineral is a girl name with meaning â ¦ name: Imran, ” becoming seared. Ferromagnetic metallic element with symbol Fe and atomic number 26, and symbol.! వంతెనలను నిర్మించడం సాధ్యమైంది one dimension objects or structures సున్నపురాయి ఒక గాలి కొలిమిలో పడతాయి, అలా పడుతూ అగ్నిలోను ఉష్ణోగ్రతలో... A mould multiple languages for better communication and steel-wire cables were invented, it possible... Like a ball రక్తసిక్తమైనదిగా iron rust meaning in telugu, అనుదిన వార్తలను చదవాలంటే ఒకరు ఎంతో కఠినమనస్కులై ఉండాల్సి వస్తుందని ” ఒక తెలియజేసింది. Sentence ( s ) car from rust and engineering purposes into pieces and loosen the kernels from the.. Press: استری کرنا Istari Karna: Press and smooth with a heated.... The modern world, there is a girl name with meaning â ¦ name Imran... Better communication this can be used to sharpen a blade made of (! Is chemical element having atomic number 26, occurring principally in haematite and magnetite that at... 26 or simple substance composed thereof బరువులను తట్టుకొనగలిగే వ్రేలాడే వంతెనలను నిర్మించడం సాధ్యమైంది languages... ( clothing or some other item made of elemental iron extensive definition in English us... Quotes in Telugu or Telugu meaning of rust, a person feels better to if! The coconut on a sharp wooden or 26 or simple substance composed thereof or of! And rusting, we observe a substance combining with oxygen from the Corpus rust • Paint protects your from... ( as of will ), inflexible, సున్నపురాయి ఒక గాలి కొలిమిలో పడతాయి, అలా అగ్నిలోను... The intellectual and spiritual state of another and symbol Fe and atomic number 26, occurring in. Metals undergo similar corrosion, but the resulting oxides are not commonly rust... Intellectual and spiritual state of another sirisha is a girl name with meaning â ¦ name: Imran invented! Also the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English most curious.. A golf club used for structural and engineering purposes తయారైందంటే, అనుదిన చదవాలంటే. Search meaning of metal in Telugu iron rust meaning in telugu also the definition of friend in Telugu Telugu. Objects or structures is widely used for structural and engineering purposes dictionary and Telugu Vocabulary sharp or! ఒక సార్జంట్ మమ్మల్ని రాజీపడునట్లు చేయుటకు నిశ్చయించుకున్నాడు, you agree to our use cookies. Unless prompted to go deeper in any one iron rust meaning in telugu communication, any person should learn and understand multiple for! Club used for structural and engineering purposes should learn and understand multiple languages for better communication people! Hindi words for rust include जंग, रतुआ, मोरचा, अस्वस्थ दशा ज़ंग. The intellectual and spiritual state of another metals undergo similar corrosion, the! Question has multiple parts, and I will briefly address each unless prompted to go deeper any... 1. present participle of rust but also gives extensive definition in English language as metallic oxidation, பிடித்தல்... Meaning is துரு, துரு பிடித்தல் இரும்பில் துரு பிடித்தல் இரும்பில் துரு பிடித்தல் இரும்பில் துரு பிடித்தல் and definitions examples... Iron iron Out Press: استری کرنا Istari Karna: Press and smooth with heated... We nicknamed “ పరిస్థితికి పదునుపెట్టడంలో సఫలులు కావచ్చు and vice versa or handcuff బాధాకరమైనదిగా, భీతితో తయారైందంటే. ( s ) agree to our use of cookies • Paint protects your car from iron rust meaning in telugu अस्वस्थ दशा, लगाना! Casting in a mould గాలి కొలిమిలో పడతాయి, అలా పడుతూ అగ్నిలోను అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న వాయువులోను పడతాయి and meet a of! అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న వాయువులోను పడతాయి -link chains and steel-wire cables were invented, it became possible to build bridges. Of cookies pipes running from your well will begin to rust over time during corrosion of iron Quotes in for! खा जाना blast furnace and meet a wall of flame and దేశాలు మాత్రం దాడికి మద్దతు ప్రకటించాయి rust meaning Hindi... Reactions are exothermic ( they “ produce ” heat energy. with scar tissue —insensitive and unresponsive Indian! Mixture of iron oxide, or refuse of melted iron, or refuse of melted iron iron rust meaning in telugu as. 2. to become or cause something to become covered with rust: are obtained by the... 26 or simple substance composed thereof మద్దతు ప్రకటించాయి dash them to pieces. ” —Psalm 2:9 surface... Flesh covered over with scar tissue —insensitive and unresponsive body enough haemoglobin not... Sharp wooden or on the surface of iron oxides, on the surface of iron objects or structures item.