Постапка за погреб и превоз

Во зависност каде е починато лицето можни се неколку случаи. Контактирајте не 070 244 813

 
 
 
 
Починат дома
Починат дома

Се пријавува на дежурниот телефонски број.

--

Екип...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во старски дом
Починат во старски дом

Следи пријава за починато лице, па екипата ...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во медицинска установа
Починат во медицинска установа

Следи пријава за починато лице (направена од ...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во друг град
Починат во друг град

Вршиме транспорт од еден до друг град/село.

--

Комп...  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Починат во странство
Починат во странство

Во случаи кога починатото лице се пренесува од РС ...

  Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кремирање
Кремирање

Комплтена организација на постапката за кремирање*
Превоз, подигнување на урната, транспорт до одредената локација  Прочитај повеќе