Подружница Ѓорче Петров

Локација: Гробишта Ѓорче Петров

Работно време: секој ден од 7:00 до 15:00 сабота, недела и празници од 7:00 до 15:00

Телефон: (+389 2) 20 41 502 и 20 50 113

Address: