Подружница Центар

Локација: ул. Мајка Тереза 

Работно време: секој ден од 0:00 до 24:00

Телефон: +389 2 21 63 507

Мобилен: +389 70 24 48 13

Address: