Починат во несреќен случај

ПОЧИНАТ ВО НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Умреното лице за кое што не починало од природна смрт, може да се преземе од местото каде што починало само врз основа на дозвола од органот кој е надлежен за водење на истражна постапка. На нивен повик починатиот се носи на Судска медицина и после извршената обдукција лицето го превземаме, пренесуваме и згрижуваме во ладилник.

Дежурна слжба 24/7

тел: 02 31 63 507

моб: 070 244 813