Починат во друг град

ПОЧИНАТ ВО ДРУГ ГРАД

Јавете се на еден од нашите телефонски броеви, за да го договориме времето за превземање на починатиот и при тоа да се организираат сите детали за погребот.

Дежурна слжба 24/7

тел: 02 31 63 507

моб: 070 244 813