Починат во медицинска установа

ПОЧИНАТ ВО МЕДИЦИНСКА УСТАНОВА

Јавете се веднаш на еден од нашите телефонски броеви.

По два часа од моментот на смртта, нашата дежурна служба ќе го превземе починатиот, кој ќе биде пренесен и згрижен во ладилник.

Во договор со најблиските ќе се организираат сите детали за погребот.

Дежурна слжба 24/7

тел: 02 31 63 507

моб: 070 244 813