Починат дома

ПОЧИНАТ ДОМА

Јавете се веднаш на еден од нашите телефонски броеви.

По два часа од моментот на смртта, наш лекар ќе дојде во домот на починатиот и после извршениот преглед ќе издаде лекарска потврда (ЛИПС). УСЛУГАТА Е БЕСПЛАТНА

Починатиот ќе биде превземен од наша страна, пренесен и згрижен во ладилник.

Во договор со најблиските ќе се организираат сите детали за погребот.

Дежурна слжба 24/7

тел: 02 31 63 507

моб: 070 244 813