Остварени резултати

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.- 31.12.2018 ГОДИНА

1.ВКУПНО ПРИХОДИ                                                          112.138.046.00

2.ВКУПНО ТРОШОЦИ                                                         107.121.502.00

3.РАЗЛИКА МЕЃУ ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ                        5.016.54400

4.ДАНОК ОД ДОБИВКА                                                             592.510,00

5.ПЛАТЕНИ МЕСЕЧНИ АКОНТАЦИИ                                                    -

Почетна страна

БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ е лиценциран оператор за вршење на погребни услуги и нуди погребна опрема за сите видови верски пoгреби: православни, муслимански, католички, еврејски.

Погребната служба е систем составен од организациони делови кои взаемно функционираат:

Subscribe to www.pogrebenservis.mk RSS